Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty cổ phần

Công ty cổ phần loại hình doanh nghiệp có quy mô và cơ cấu tổ chức rất chặt chẽ, chính vì vậy cũng là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp. Quyền và nghĩa vụ của những thành viên góp vốn công ty cổ phần được pháp luật quy định rất rõ ràng và chi tiết. 

cong-ty-o-phan-voi-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien

Quyền hạn của thành viên góp vốn công ty cổ phần

-Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

-Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật Doanh nghiệp.

Xem thêm: Những điều cần biết về cổ phiếu của công ty cổ phần

-Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

-Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

-Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty cổ phần tăng vốn điều lệ.

-Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

-Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác theo quy định của pháp luật.

-Trừ một số trường hợp, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

+ Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;

+ Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;

+Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;

+Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

-Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định.

-Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thành viên góp vốn công ty cổ phần có những nghĩa vụ gì?

-Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ một số trường hợp được quy định tại các điều khoản khác của Luật Doanh nghiệp.

– Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại một số điều khoản khác của Luật Doanh nghiệp.

-Tuân thủ Điều lệ công ty.

-Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

-Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

+Vi phạm pháp luật;

+Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

+Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

+Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định luật pháp.

Trên đây là một số quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty cổ phần. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ ngay đến văn phòng Luật Trí Minh để được tư vấn, giải đáp và sử dụng những dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả nhất. Các luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng thấu hiểu và đưa ra những giải pháp tuyệt vời nhất cho vấn đề của bạn!

contact

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments

comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *