34 tội danh mới có hiệu lực theo luật hình sự sửa đổi mới nhất 2017

34 tội danh mới có hiệu lực từ 01/01/2018 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Theo đó, bắt đầu áp dụng các tội mới sau đây: Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147) Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người (Điều 154) Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền […]

Read more