[LLĐ]- Những chính sách riêng đối với lao động nữ

Những quy định riêng đối với lao động nữ “Không chỉ giỏi việc nước, mà còn đảm việc nhà” – câu này thường được dùng để ví cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Ngày nay, cứ 100 phụ nữ trong độ tuổi lao động thì có 73.5 người đang làm việc và có 6.7% lao động nữ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Phụ nữ ngày nay đang chiếm lĩnh vị trí đỉnh cao […]

Read more