Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần

Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần Sau đây Luật Trí Minh sẽ cung cấp những thông tin về thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần. Hy vọng những thông tin dưới đây sẽ có ích cho Qúy Doanh nghiệp. I- Trường hợp: Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần; Thành phần hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp như sau; 1. Giấy đề nghị đăng […]

Read more