Chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp – Luật Trí Minh hành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); Điều lệ công ty chuyển đổi; Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển […]

Read more