Tiêu điểm: Hướng dẫn mới về con dấu Doanh Nghiệp 2014

Hướng dẫn mới về con dấu Doanh Nghiệp 2014 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2014 đã chính thức ra đời. Bản Nghị định được Chính phủ thông qua ngày 19/11/2015 với 22 điều, hướng dẫn 03 nội dung: Doanh nghiệp xã hội, con dấu, sở hữu chéo. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp  Từ ngày 08/12/2015, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực. Theo đó, con dấu doanh nghiệp (DN) được […]

Read more