Tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm trong nước

Công bố lưu hành mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm sản xuất trong nước là trách nhiệm cũng như quyền lợi của tất cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm này ra thị trường. Hãy để những luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm của Luật Trí Minh tư vấn giúp bạn những thủ tục và điều kiện thiết yếu khi muốn công bố lưu hành mỹ phẩm qua bài viết dưới đây. Lập hồ […]

Read more