Công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sức khỏe là tài sản vô giá của con người, chính vì vậy việc sử dụng các sản phẩm nhằm mục đích bảo vệ và nâng cao sức khỏe là rất cần thiết. Công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe là quyền lợi cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe 1. Công bố về hàm lượng: -Khi công bố […]

Read more