Tại sao phải công bố sản phẩm mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm | mỹ phẩm nhập khẩu | quảng cáo mỹ phẩm Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, […]

Read more