Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu thuốc

Xin giấy phép nhập khẩu thuốc Giấy phép nhập khẩu thuốc? Doanh nghiệp bạn đang muốn nhập khẩu các loại thuốc, thuốc tân dược, hay nguyên liệu làm thuốc… Bạn chưa biết cần phải chuẩn bị những thủ tục gì để được phép nhập khẩu thuốc về Việt Nam. Trước hết, việc nhập khẩu thuốc, thuốc tân dược hay nguyên liệu làm thuốc cần phải tuần thủ những điều kiện của pháp luật Việt Nam, tuân thủ những điều kiện về nhập khẩu các loại […]

Read more