Thủ tục và chi phí thành lập công ty cổ phần ?

Tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần  Những điều cần biết về công ty cổ phần Công ty cổ phần là công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần; – Giấy đề nghị đăng ký doanh […]

Read more

Muốn thành lập công ty cổ phần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Để thành lập công ty cổ phần, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện đã được pháp luật quy định cũng như nắm vững được quy trình và thủ tục một cách đầy đủ và chính xác nhất. Hãy để luật sư tư vấn của Trí Minh cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết trong bài viết sau. Điều kiện về việc thành lập công ty cổ phần – Tên công ty: không bị trùng hoặc […]

Read more