0961.683.366 lienhe@luattriminh.vn

Tag: điều kiện thành lập công ty cổ phần

Thủ tục và chi phí thành lập công ty cổ phần ?

Tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần  Những điều cần biết về công ty cổ phần Công ty cổ phần là công ty có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; […]

Muốn thành lập công ty cổ phần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Để thành lập công ty cổ phần, bạn cần phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện đã được pháp luật quy định cũng như nắm vững được quy trình và thủ tục một cách đầy đủ và chính xác nhất. Hãy để luật sư tư vấn của Trí Minh cung […]