Tố tụng kinh tế là gì? giải quyết tranh chấp kinh tế

Tố tụng kinh tế là gì Là thủ tục tố tụng tại tòa án áp dụng đối với việc giải quyết tranh chấp kinh tế. Tố tụng kinh tế là chế định pháp luật hình thức, được thiết lập để bảo vệ các quan hệ pháp luật kinh tế. Là một chế định của luật kinh tế, tố tụng kinh tế được hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá […]

Read more

Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế như thế nào?

Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế như thế nào?. Tranh chấp hợp đồng kinh tế là một trong các dạng tranh chấp kinh tế do dó nó có các phương thức giải quyết tranh chấp như sau: – Tự hoà giải (thương lượng) là do tự chủ thể của các b ên tham gia hợp đồng kinh tế tự giải quyết mà không có sự tham gia của người thứ ba. Có nghĩa là các bên trực tiếp […]

Read more

Khái niểm tranh chấp thương mại là gì?

Tranh chấp thương mại là gì Trong quá trình hoạt động thương mại, việc tranh chấp giữa các chủ thể kinh doanh là điều không tránh khỏi. Vậy hiểu thế nào là tranh chấp thương mại. Chúng ta cùng tìm hiểu về khái niệm này. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp Trong nền kinh tế kế hoạch hóa, khái niệm được sử dụng là tranh chấp kinh tế. Theo Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án […]

Read more

Luật sư tư vấn lập di chúc, thừa kế

Tư vấn lập di chúc, thừa kế: Trong xã hội hiện đại ngay nay, việc tìm cho mình một đơn vị tư vấn, hỗ trợ pháp luật về vấn đề liên qua tới việc xác lập di chúc, cũng như phân định tài sản thừa kế và các mối quan hệ có liên quan này đã không còn quá xa lạ, và việc này là hoàn toàn đúng đắn và vô cùng cần thiết, để hạn chế tối đa những […]

Read more