Khởi kiện hành chính là gì? Thủ tục khởi kiện hành chính 2017

Khởi kiện hành chính là gì, thủ tục khởi kiện “Khởi kiện hành chính” là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính, Quyết định kỷ luật buộc thôi việc của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khi cho rằng quyết định, hành vi đó đã trực tiếp xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình. “Khiếu nại” là việc một hay nhiều cá nhân, tổ chức […]

Read more