Thủ tục đăng ký thiết lập website thương mại điện tử 2017

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử năm 2017 Dịch vụ thương mại điện tử – Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa […]

Read more