Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm.

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm. Quy định về công bố lưu hành mỹ phẩm | Quảng cáo mỹ phẩm Thông tư này quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn mỹ phẩm; […]

Read more

Đăng ký lưu hành mỹ phẩm ở đâu?

Đăng ký lưu hành mỹ phẩm | Công bố mỹ phẩm  > Tại sao phải công bố mỹ phẩm Bạn đang tìm hiểu về thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm cho sản phẩm của mình? Bạn chưa nắm được thủ tục đăng ký ra sao? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì hay điều kiện để được đăng ký lưu hành sản phẩm như nào? và đặc biệt là không biết đăng ký lưu hành mỹ phẩm ở […]

Read more