Năm 2017 sẽ chỉ còn 226 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

NĂM 2017 CHỈ CÒN 226 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN Tư vấn vềề ngành, nghề kinh doanh có điều kiện – Luật Trí Minh Đó là nội dung tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Năm 2017 sẽ chỉ còn 226 ngành nghề kinh doanh có điều kiện Theo đó, Dự thảo Luật này chỉ vỏn vẹn 2 Điều và […]

Read more