Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm.

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm. Quy định về công bố lưu hành mỹ phẩm | Quảng cáo mỹ phẩm Thông tư này quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn mỹ phẩm; […]

Read more

Muốn công bố mỹ phẩm phải lập hồ sơ như thế nào?

Công bố mỹ phẩm là một bước rất quan trọng và cần thiết để sản phẩm của bạn có thể được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Tuy nhiên, hồ sơ công bố mỹ phẩm thường khá phức tạp, hãy để những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của Luật Trí Minh tư vấn giúp bạn. Tại sao phải công bố mỹ phẩm? Mỹ phẩm là một sản phẩm thiết yếu trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là […]

Read more

Tại sao phải công bố sản phẩm mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm | mỹ phẩm nhập khẩu | quảng cáo mỹ phẩm Theo Thông tư 06/2011/TT-BYT thì các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, […]

Read more