Tư vấn xin giấy phép quảng cáo trên xe tải

Xin giấy phép quảng cáo trên xe tải ở đâu và thủ tục ra sao? Hỏi: Công ty cổ phần nước khoáng CP muốn xin cấp phép quảng cáo trên thùng xe tải 4 tấn thì cần thủ tục như thế nào? Tôi cảm ơn. Trả lời: Căn cứ Luật Quảng Cáo và các văn bản Pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quảng Cáo; Luật Trí Minh xin trả lời như sau: Từ ngày 01/01/2013 Luật Quảng Cáo có […]

Read more