Tư vấn xin giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm trong nước

Xin giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm trong nước Xem thêm:Hội chợ, triển lãm là gì? Dịch vụ tư vấn pháp luật  Tổ chức hội chợ, triển lãm tại Việt Nam Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Thương mại, nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. Sở Thương mại xác […]

Read more