Xin giấy phép treo banner quảng cáo ở đâu?

Xin cấp phép treo banner quảng cáo | giấy phép quảng cáo Câu hỏi Tôi muốn hỏi thủ tục xin cấp phép làm benner quảng cáo ngoài trời tại các quận, huyện ven ngoại thành thì tôi phải chuẩn bị những thủ tục gì? Xin cảm ơn. Trả lời Quý công dân thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định tại Điều 29 Luật Quảng cảo và Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa […]

Read more